Doen wat werkt

Bij verzuim met een medische oorzaak volgt via de bedrijfsarts een re-integratie plan. Het lijkt vaak eenvoudig, echter is verzuim niet altijd te vangen in één duidelijke medische oorzaak. Ziekmeldingen hebben meer dan eens een niet medische oorzaak. Daarvoor zijn inzicht in de oorzaken van verzuim, verzuimgedrag en rollen en verantwoordelijkheden van belang.

Verein maakt gebruik van uiteenlopende analyses om verzuim in kaart te brengen. Onze kracht wordt vooral zichtbaar in de vervolgaanpak die ingrijpt op die plekken waar onze hulp echt nodig is.

Onze adviseurs sociale zekerheid, arbodienstverleners en arbodeskundigen kunnen zich dus richten op complexe dossiers of een specifieke groep. Maar ook op de rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie die met elkaar verantwoordelijk zijn voor een duurzaam laag verzuim.   

arbodienstverlener op laptop
expert sociale zekerheid lachend aan tafel

Onze diensten,
dat verschilt per klant

Onze adviseurs zoeken naar de meest passende vorm van samenwerking. Dat hangt dus ook af van de mate van zelfstandigheid in de organisatie. Daar waar HR of P&O en leidinggevenden voldoende competenties en vaardigheden hebben ontwikkeld zal onze ondersteuning een meer expertmatig karakter hebben. Wij stappen in bij complexe dossiers en zijn er op afstand.

Onze inzet spreken we af op basis van vaste dagdelen of afspraken voor losse consulten. We overleggen samen in welke vorm we het beste kunnen helpen. We zijn ook flexibel als het gaat om spreekuur-locatie. Onze professionals werken door heel Nederland en net zo gemakkelijk digitaal. Consulten vinden plaats op ons kantoor in Utrecht, op de werkvloer óf gewoon online. Wij maken graag gebruik van deze mogelijkheden, ook als werknemers niet naar het werk kunnen komen.