Verzuim,
re-integratie
& inzetbaarheid

Wat doen wij

Casemanagement
Training & opleiding
Juridische ondersteuning sociale zekerheid
Advies sociale zekerheid
Casemanagement

 

CASEMANAGEMENT

Heb je vragen rondom verzuim? Denk bijvoorbeeld aan steeds hoger oplopende verzuimcijfers, financiële consequenties, vragen over wet- en regelgeving of lastige dossiers van arbeidsongeschikte medewerkers. Verein kan door casemanagement zowel de organisatie als medewerker hierin ondersteunen.

In onze aanpak houden we uiteraard rekening met:

 • Wet verbetering Poortwachter
 • Werkwijzer poortwachter van het UWV
 • Verzuim- en sociale zekerheids wetgeving (zoals ziektewet, WIA, WAO, Wet Werk en Zekerheid)
 • Privacy wetgeving
 • AVG (persoonsgegevens)
Training & opleiding

 

TRAINING & OPLEIDING

Wil je jouw kennis en vaardigheden op het gebied van verzuimbegeleiding verder ontwikkelen? Bij het volgen van een training of opleiding van Verein staan jouw (praktijk)vragen centraal. We helpen je nog sterker te staan in jouw rol als verzuimbegeleider of inzetbaarheidsdeskundige. Dit kan in elke gewenste vorm, zoals trainingen, kennissessies of coaching on the job.

Onderwerpen die onder andere aan bod kunnen komen zijn:

 • Wet- en regelgeving
  • Sociale zekerheidswetgeving
  • Wet verbetering poortwachter
 • Financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Inzetbaarheidsvraagstukken
Juridische ondersteuning sociale zekerheid

 

JURIDISCHE ONDERSTEUNING SOCIALE ZEKERHEID

Stel: je ontvangt een beslissing van het UWV of de belastingdienst over de uitkeringsrechten van een (ex-)medewerker. Wat moet je daar precies mee doen? Of heb je vragen over (financiële) verantwoordelijkheden voor uitkeringslasten van de werkgever bij lang verzuim (tot 10 jaar)? Verein beantwoordt de complexe vragen rondom sociale zekerheid en ondersteunt bij eventuele bezwaarprocedures.

Denk bij juridische ondersteuning bijvoorbeeld aan:

 • Bezwaar en beroep bij WIA toekenningsbeslissingen
 • Bezwaar en beroep bij Ziektewet uitkeringsbeslissingen
 • Beschikking van de belastingdienst m.b.t. de gedifferentieerde premie werkhervattingkas (Whk)

 

Advies sociale zekerheid

ADVIES SOCIALE ZEKERHEID

Welke keuzes maak je omtrent het beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid? De keuzes die je maakt bepalen je verzuimaanpak voor de komende jaren. Het is dus van belang om een weloverwogen besluit te nemen. Verein kan hierin adviseren of helpen bij de procesinrichting.

Het advies en de procesinrichting kunnen bijvoorbeeld gaan over:

 • Arbo- of verzuimbeleid
 • Eigenrisicodragerschap (zowel voor zieketewet als WGA)
 • Sociale en Financiële gevolgen voor de organisatie